[Den Haag] Solidariteit acties met de gevangen kameraad in Spanje op verdenking van bankonteigening

Posted on juli 3, 2016


[English below]
1_16Afgelopen donderdag nacht actie ondernomen uit solidariteit met onze kameraad die in Spanje, in volledige isolatie gevangen zit op verdenking van deelname aan een bankonteigening twee jaar geleden in Aken, Duitsland. Ze is nu in afwachting van deportatie naar Duitsland wat waarschijnlijk deze week zal gebeuren.

Uit solidariteit hebben wij met spuitbus de tekst ‘Freedom for our spanish comrade’ op de muur van een afdeling van de Spaanse ambassade in Den Haag gespoten. Ook werden de sloten dicht gelijmd.Die zelfde ochtend werd er tijdens spitsuur ook een spandoek boven de snelweg gehangen met de tekst ‘Burn all prisons! Freedom for our Spanish comrade!’

2_15We zijn niet geïnteresseerd in of de kameraad daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de bankovervallen of niet. Onteigening is een ethisch juist en een politiek legitiem middel, een methode van strijd, dat onderdeel is van de geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen.

In werkelijkheid, ondanks de voortdurende pogingen van de Macht om deze methode te reduceren in het kader van “gewone” misdaad, met als motivatie persoonlijk gewin en hebberigheid, is het een gegeven dat de onteigening van plaatsen waar het kapitaal zich ophoopt constant is in onze geschiedenis: van de anarchosyndicalistische groepen die aan het begin van de twintigste eeuw banken overvielen om stakingen te kunnen houden of families van gevangen kameraden te helpen,
tot aan de verschillende autonome groepen van de jaren ‘70 en ‘80.

We roepen aan iedereen om actie te ondernemen in solidariteit met de gevangen kameraad in Madrid! Onmiddellijke vrijheid voor de kameraad!

Vuur en vlammen voor de gevangenissen!
In solidariteit,

enkele anarchisten

Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation

Last night (30th june) we carried out actions in solidarity with our comrade who is imprisoned in total isolation in Spain on charges of participation in an expropriation in a bank in Aachen, Germany, two years ago. She is now awaiting extradition to Germany which will probably happen this week.

In solidarity we spray painted the texts ‘freedom for our Spanish comrade’ on a department of the Spanish embassy in The Hague, the Netherlands and glued the locks. In the morning during rush hour a banner was hung above the highway with the text: ‘Burn all prisons! Freedom for our Spanish comrade!’

We are not interested in knowing whether the comrade is actually responsible for the bank robberies or not. Expropriation is an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that is part of the history of all revolutionary movements.

Indeed, despite the constant attempts by Power to reduce this method to within the scope of a ‘common crime’, motivated by individual greed, the fact is that the expropriation of places of accumulation of capital is a constant in our history: from the anarchist-syndicalist groups in the early twentieth century who robbed banks to support strikes or help the families of imprisoned comrades, to the various autonomous groups of the the 70s and 80s.

We call out to anybody to make action in solidarity with the comrade imprisoned in Madrid! Immediate freedom for the comrade!

Burn all prisons!
In solidarity,

some anarchists

Posted in: Actie, Nieuws