Graffiti in Scheveningen: Tourist go home

Posted on augustus 19, 2019


Afgelopen weekend hebben wij de leus ‘Tourist go home’ gezet aan de monding van de Scheveningse haven. Dit als kleine groet aan het nieuwe hotel wat aan de horizon verrijst aan het noordelijk havenhoofd en de cruiseschepen die hun weg zoeken naar de Scheveningse haven.

De Scheveningse haven is de afgelopen jaren in rap tempo veryupt. Overal zijn luxe appartementen en vakantiewoningen gebouwd. Zo is de haven van een plek van bedrijvigheid en sociale woningen verworden tot een luxe resort waar er slechts plek is woningen en vertier voor rijken en toeristen.

Niet alleen Scheveningen valt ten prooi aan de veryupping en gentrificatie. Overal door de stad zien we dat de stad steeds verder word aangeharkt en word ingericht om de mensen met geld naar de stad te trekken. En iedereen die niet in dit plaatje past word de stad uit geduwd. Zo willen politici van de stad een metropool maken en de stad laat verworden tot het nieuwe handelswaar.

Maar politici, projectontwikkelaars en een ieder die de stad wilt verhandelen moet zich realiseren dat er mensen zijn die hun kop niet in het zand steken. Dat velen in de stad hun projecten niet willen. Dat er slechts een vonk nodig is om de strijd te doen laten ontvlammen. Laten wij allen die vonk zijn.

Tegen de stad van de rijken. Tourist go home!

Posted in: Nieuws