Boekenwinkel Opstand: Maandagenda november 2018

Posted on november 8, 2018


Hieronder vind je de nieuwe maandagenda voor november 2018 van de anarchistische boekenwinkel Opstand met alle activiteiten voor de komende maand.

16-11-2018 Infoavond: Abortion Network Amsterdam
Op vrijdag 16 november organiseert het feministisch initiatief een infoavond met het Abortion Network Amsterdam (ANA). Abortion Network Amsterdam is een netwerk van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen die geen toegang hebben tot veilige abortus, vanwege diverse redenen (bijv. omdat wetgeving een legale abortus verbied in het land van herkomst). ANA ondersteunt mensen om alsnog toegang te krijgen tot deze vorm van medische zorg in Nederland. Tijdens deze infoavond zullen leden van de groep vertellen over het werk dat zij doen, en over de diverse vormen van ondersteuning die ANA biedt. Ook zullen ze uitleg geven over de waardevolle uitzonderingspositie die Nederland heeft als een land dat legale abortus mogelijk maakt, hoe dit zich verhoudt op internationaal vlak en waarom de strijd voor abortus en zelfbeschikkingsrecht tot op de dag van vandaag relevant is!

De infoavond wordt georganiseerd in aanloop op de anti-abortus demonstratie ‘Mars voor het Leven’, die plaatsvindt op 9 december. Abortus is nu gelukkig nog legaal in Nederland, maar vanzelfsprekend is dat niet. De intolerantie voor het recht op abortus groeit. Zo telde de ‘Mars voor het Leven’ in 2016 nog 5000 demonstranten, maar was dit aantal in 2017 uitgegroeid tot meer dan 10.000 demonstranten. Het feministisch initiatief organiseert op de dag van de demonstratie een flyeractie voor het recht op abortus. Geïnteresseerden kunnen zich 16 november aanmelden om hierbij te helpen. Laten we bespreken waarom het belangrijk blijft om een tegengeluid op straat te bieden tegen dit soort evenementen.

Tijd: 19:30

22-11-2018 Discussieavond: Revolte en de mogelijkheden tot zelfbestuur
De revolte, opstand of insurrectie: vaak zijn anarchisten de enigen die deze situatie koesteren, aanmoedigen en omarmen als ze zich voordoet. Zowel vanuit linkse als rechtse politieke hoek wordt een moment van open vijandigheid tegen de staat onderdrukt en gebagatelliseerd. Vanuit rechts wordt een opstand weggezet als criminele baldadigheid en vanuit links wordt de situatie als hooliganisme weggezet en gestript van haar revolutionaire betekenis.

Maar wat zien anarchisten dan in een opstand? Hoe zou een chaotische en vaak gewelddadig moment mogelijkheid kunnen bieden voor een egalitaire en antiautoritaire samenleving? En waarom zien we dat juist in cruciale momenten van opstand dat er groepen en mensen zijn, die vermeenden aan de kant van “sociale verandering” te staan, die zichzelf terugtrekken?

In de aanloop naar de discussieavond zullen we ook een paar teksten online zetten die gelezen kunnen worden als verdieping.

Tijd: 19:00

28-11-2018 Haagse Mug presenteert over Sea Watch: Mensenlevens zijn onbetaalbaar, maar vluchtelingen redden op zee niet!
Op 28 november organiseert de Haagse Mug een presentatie over Sea Watch in Boekenwinkel Opstand in Den Haag.

Sea Watch is een onafhankelijke organisatie die sinds 2015 helpt om vluchtelingen en migranten te redden op de Middellandse Zee omdat (Europese) staten vaak nalaten om in actie te komen. Door haar aanwezigheid is Sea Watch ook officieel getuige van de
gebeurtenissen die zich afspelen in de zogenaamde Zoek en Red-zone.

Anne Dekker, bemanningslid, vertelt over het werk van Sea Watch, het effect daarvan, de successen, de problemen en de tegenwerking. En over Fort Europa en de houding van staten rondom de Middellandse Zee. Ze gaat ook in op het onderscheppen en vastzetten van vluchtelingen door Noord-Afrikaanse staten in samenwerking met de EU.

Het werk van Sea Watch wordt gefinancierd door donaties.

Tijd: 19:00

Anarchistische Boekenwinkel Opstand
Adres: Beatrijsstraat 12, 2531XE, Den Haag
Openingstijden:
Dinsdag: 15:00 tot 19:00
Donderdag: 15:00 tot 21:00
Vrijdag: 15:00 tot 19:00

Posted in: Actie, Nieuws