Kraakactie in Zeeheldenkwartier

Posted on augustus 17, 2018


[Overgenomen van Kraakspreekuur Den Haag]
Afgelopen weekend heeft een stel woningzoekenden een tweetal panden in het Zeeheldenkwartier betrokken, om hun woonprobleem direct op te lossen, zonder bemiddeling door autoriteiten, eigenaren, makelaars of anti-kraakbedrijven.

Dinsdagochtend ging de politie langs bij het kersverse kraakpand nadat de bewoners de eigenaar, de steenrijke vastgoedmagnaat Jan Du Chatenier, over de kraakactie hadden ingelicht. In een kort gesprek met de krakers constateerde de politie dat zij de panden inmiddels als woonruimte in gebruik hadden genomen, met een beroep op het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht dat zij hier inmiddels hadden gevestigd. Volgens de krakers reageerden buurtbewoners uitsluitend verwelkomend en positief op de kraak. Al jarenlang ergeren zij zich kapot aan de verloedering van de panden en diens onverantwoordelijke eigenaar, die al jarenlang elke vorm van onderhoud verzaakt en de directe buren weigert tegemoet te komen in de hieruit voortvloeiende schade door lekkage.

Volgens een buurvrouw was er al zeker vijf á zes jaar lang geen activiteit in het pand. De grote hoeveelheid stof in de kozijnen en de één meter hoge berg post en reclamedrukwerk op de deurmat bevestigen dit. De aanwezige voorzieningen zijn doelbewust door de eigenaar gesaboteerd, o.a. door de doucheputjes en watertoevoer op de begane grond en in het bovenpand kapot te hakken en het ruitje van de oven in te slaan. Omdat in het geheel geen sprake is van verbouwings of onderhoudswerkzaamheden, wijzen deze haastige vernielingen op het treffen van maatregelen tegen de mogelijke komst van krakers. Zoals Du Chatenier Vastgoed al meerdere malen heeft laten zien, is het onderdeel van hun speculatieve bedrijfsvoering om huizen jaren-lang aan het woonbestand te onthouden, alvorens ze voor maximale winst te ontwikkelen en in de mark te zetten.

Du Chatenier is niet blij met de komst van krakers en is twee keer boos aan de deur geweest. De wijkagent, die bekend is met de jarenlange leegstand van de panden, benadrukte dat er voor de politie geen aanleiding bestaat om tegen de krakers op te treden, omdat geen sprake is van een heterdaadsituatie. Zoals de beleidslijn vanuit het OM voorschrijft dient het vastgoedbedrijf naar de rechter te stappen om de krakers eruit te krijgen. Tot die tijd heeft een aantal woningzoekenden voorlopig een huis gevonden in die razendsnel gentrificerende stad, waar steeds minder betaalbare woonruimte bestaat. Het steeds schaarser worden van betaalbare woonruimte en de normalisering van absurde huurprijzen zijn mede te wijten aan de speculatieve praktijken van vastgoedbedrijven zoals Du Chatenier.

Willen wij de stad weer leefbaar en betaalbaar maken, dan is het noodzaak om niet eindeloos te blijven zoeken tussen de aanbiedingen van huisjesmelkers of bij de autoriteiten te smeken om menselijker beleid rondom wonen: maar onszelf te organiseren en het recht op wonen op te eisen!

WONEN IS GEEN LUXE MAAR EEN RECHT!
KRAKEN GAAT DOOR!

Kraakspreekuur Den Haag

Posted in: Actie, Nieuws