7-6-2018 Infoavond; Anarchisten en staatsrepressie in Belarus

Posted on juni 6, 2018


[English below]
Op 7 Juni in de Opstand is er een infoavond van de Anarchist Black Cross in Belarus. De infoavond begint precies om 19:00.

Anarchist Black Cross Belarus zal een presentatie houden over de realiteit in Belarus omtrent de problemen die de anarchistische beweging heeft, de repressie tegen de anarchisten en wat ze doen om het te tegen te houden.
Ze zullen ook vertellen over de protesten afgelopen jaar tegen de belasting op werkeloosheid dat eindigde in een harde repressie tegen anarchisten en andere actieve activisten.

Locatie: Boekenwinkel Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag
Tijd: 19:00

—–ENG—–

On the 7th of June in the Opstand there will be an info-evening from the Anarchist Black Cross in Belarus. The info-evenving will begin exactly at 19:00.

Anarchists and State Repression in Belarus;
Anarchist Black Cross Belarus will hold a presentation covering
Belarusian reality, problems the anarchist movement is facing there, the repressions against anarchists and what it takes to fight them. You will also learn more about the last-year protests against the tax on unemployment that ended in harsh repressions against anarchists and other active protesters.

Location: Bookshop Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag
Time: 19:00

Posted in: Infoavond, Nieuws