Uitgave: Radio Silence teksten uit Zurich over sabotage en repressie

Posted on augustus 5, 2017


De Anarchistische boekenwinkel Opstand heeft hun eerste Engelstalige uitgave gedrukt, ‘Radio Silence: A collection of texts about sabotage, repression and smoke signals from clandestinity’ uit Zurich. Het pamflet is te verkrijgen voor een donatie in boekenwinkel Opstand. Zie voor openingstijden hier.

In juli 2016 werd een zendmast in Zürich in het brand gezet, waardoor de stad meerdere dagen werd gesaboteerd (waardoor er schade van 100.000 franken werd veroorzaakt). Deze zendmast werd gebruikt als een noodradio-antenne voor de stadspolitie van Zürich, een essentiële infrastructuur, die zowel haar interne communicatie garandeert en haar controle en autoriteit extern behoudt.

De dag na deze sabotage heeft de politie verschillende huiszoekingen in verschillende Zwitserse steden uitgevoerd. Volgens het bevelschrift werd er een “specifiek verdachte persoon” gezocht, omdat “sommige voorwerpen die zijn gevonden tot de verdachte persoon behoorde”. Maar de politie verliet de huizen met lege handen. Sindsdien is het internationaal gezocht individu, een anarchistische kameraad, niet te vinden.

Met het huidige pamflet, Radio Silence, hebben de schrijvers in chronologische volgorde verschillende artikelen samengesteld die al over de bovengenoemde situatie zijn gepubliceerd, die voornamelijk uit de anarchistische krant Dissonanz uit Zürich zijn overgenomen. Tijdens deze intense tijden en met de oververzadiging van informatie die ons is gegeven, is het niet zeldzaam dat radicale gebeurtenissen opnieuw worden geabsorbeerd door het ritme van de tijd. Radio Silence wil ons voor een moment stoppen om de alomtegenwoordige flux van verschillende feiten te voorkomen en om terug te kijken, te begrijpen en te reflecteren.

Taal: Engels
Bladzijdes: 30
Originele uitgave in het Duits: “FUNKSTILLE” – Von sabotage, Repression und Rauchzeichen aus der Klandestinitat. Uitgeven in Zurich April 2017