[Brussel] Hof besluit over aanklachten tegen 11 anarchisten en anti-autoritairen

Posted on augustus 3, 2017


Uitspraak van de Raadkamer
Op 1 augustus 2017 deed de Raadkamer van Brussel uitspraak over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank en over de aanklachten. Nog voor we kennis konden nemen van het vonnis stuurde Justitie al een persbericht de wereld in. Dat werd overgenomen door journalisten allerhande, en de artikels die verschenen bevatten alleen maar foutieve informatie, bijvoorbeeld door dit komende proces op één hoop te gooien met het onderzoek dat meer toegespitst is op de strijd tegen de maxi-gevangenis, door te verwijzen naar feiten die plaatsvonden buiten de periode waarover dit proces gaat en tenslotte door zelfs de werkelijke aanklachten niet juist weer te geven.

De Raadkamer schrapte de verzwarende omstandigheid van “terrorisme” overal waar het Federaal Parket die op een specifiek misdrijf geplakt had. Tegenlijkertijd werd ook de aanklacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep geschrapt. Vervolgens schrapte de Raadkamer ook een reeks aanklachten waarvoor ze te weinig elementen in het dossier ziet, in het bijzonder de aanklachten over de aanval tegen het politiecommissariaat in de Marollen, de brandstichting tegen wagens van cipiers op de parking van de gevangenis van Ittre, de vervaardiging van valse loonfiches, enkele diefstallen in supermarkten, aanzetten tot terroristische misdrijven (eerst geherkwalificeerd als “aanzetten tot misdrijven en misdaden”, maar vervolgens geschrapt wegens verjaard).

De Raadkamer herkwalificeerde de “deelname aan de activiteiten van een terroristische groep” in deelname “aan een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (9 beklaagden). “Leiders van een terroristische groep” werd aldus omgevormd tot “provocateurs of bendeleiders van een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (3 beklaagden). De andere aanklachten die doorwezen werden naar de correctionele rechtbank zijn:

– “Poging tot brandstichting in een bewoond gebouw” tijdens de betoging voor het gesloten centrum in Steenokkerzeel op 21/1/2009 (8 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen, weerstand geboden met geweld of bedreigingen” tijdens diezelfde betoging (8 beklaagden)

– “Beschadigingen” van een limousine op 16/11/2011, verzwaard met het feit dat het misdrijf ingegeven is door “haat, misprijzen, vijandigheid omwille van de rijkdom van de slachtoffers” (3 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan de chauffeur van de limousine (3 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen of weerstand te hebben geboden” tijdens een betoging in Anderlecht op 12/11/2010 (2 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan een agent op 1/10/2010 (1 beklaagde)

– “Vervaardiging van verboden wapens“, op 1/10/2010 voor kraaienpoten (2 beklaagden) en op 12/11/2010 voor metalen staven (2 beklaagden).

– “Dreiging met aanslag” tegen een persoon die naast de gevangenis van Vorst woont, begin oktober 2010 ‘s nachts wakker wordt van vuurwerk en niet blij was met al dat kabaal (3 beklaagden).

– “Graffitis” met de verzwarende omstandigheid van “ingegeven door haat” (8 beklaagden)

– “Opzettelijke belemmering van verkeer op waterwegen” tijdens een betoging in Anderlecht (2 beklaagden).

– “Beledigingen” tegen eurocraten (3 beklaagden).

– “Toe-eigening van de titel van advocaat” (2 beklaagden).

Het Parket heeft 15 dagen de tijd om eventueel beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. In het totaal worden dus 12 kameraden vervolgd.

De Belgische magistratuur lijkt dus de oude draad weer te willen opnemen in de repressie tegen anarchisten door hen te vervolgen voor “vereniging van misdadigers”. Daar komen we nog op terug.

We maken gebruik van de gelegenheid om groetjes te sturen naar de anarchisten en revolutionairen die in de cellen van de staten zitten overal ter wereld, en naar allen die vechten voor de vernietiging van alle autoriteit.

Bron: La Lime

Brussel, 2/08/2017

Posted in: Artikelen, Nieuws