Pinautomaten gesloopt uit solidariteit met de kameraden beschuldigd van bankonteigening

Posted on juli 9, 2016


[English below. Vertaald uit het Engels van http://www.indymedia.nl ]
solidariteitInternetversionAfgelopen nacht hebben we 8 pinautomaten gesloopt in Den Haag uit solidariteit met de anarchistisch kameraden die worden beschuldigd van bankonteigening in Aken, Duitsland.

Van de week, op 6 juli, werd een kameraad gearresteerd in Amsterdam en zit nu vast in afwachting van haar uitlevering naar Duitsland. De week daar voor werd al een Spaanse kameraad uitgeleverd aan Duitsland. We roepen aan iedereen om actie te ondernemen in solidariteit met de gevangen kameraden! We zijn fucking woedend!

We zijn er niet in geïnteresseerd of de kameraden daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de bankovervallen of niet. Onteigening is een ethisch juist en een politiek legitiem middel, een methode van strijd, dat onderdeel is van de geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen.

In werkelijkheid, ondanks de voortdurende pogingen van de Macht om deze methode te reduceren in het kader van “gewone” misdaad, met als motivatie persoonlijk gewin en hebberigheid, is het een gegeven dat de onteigening van plaatsen waar het kapitaal zich ophoopt constant is in onze geschiedenis: van de anarchosyndicalistische groepen die aan het begin van de twintigste eeuw banken overvielen om stakingen te kunnen houden of families van gevangen kameraden te helpen,
tot aan de verschillende autonome groepen van de jaren ‘70 en ‘80.

Vuur en vlammen voor de gevangenissen! Sloop alle banken!

ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation

Last night we demolished 8 ATM machines in The Hague, the Netherlands in solidarity with the anarchist comrades accused of expropriation in Aachen, Germany.

Last week, on 6 July, a comrade got arrested in Amsterdam and is now in jail awaiting extradition to Germany. The week before a comrade from Spain got already extradited to Germany. We call out to anybody to make action in solidarity with the imprisoned comrades! We are fucking angry!

We are not interested in knowing whether the comrades are actually responsible for the bank robberies or not. Expropriation is an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that is part of the history of all revolutionary movements.

Indeed, despite the constant attempts by Power to reduce this method to within the scope of a ‘common crime’, motivated by individual greed, the fact is that the expropriation of places of accumulation of capital is a constant in our history: from the anarchist-syndicalist groups in the early twentieth century who robbed banks to support strikes or help the families of imprisoned comrades, to the various autonomous groups of the the 70s and 80s.

Immediate freedom for our comrades! Burn all prisons! Destroy all banks!

Posted in: Actie, Nieuws