1 mei in Den Haag! Voor een sterke anti-kapitalistisch beweging

Posted on april 28, 2015


1Aanstaande vrijdag is het 1 mei, Internationale Dag van de Arbeid. Dit jaar worden er in Den Haag, Nijmegen, Amsterdam en Tilburg 1 mei acties georganiseerd. In Den Haag zal er een manifestatie plaatsvinden om 14:00 op het Spuiplein. Autonomen Den Haag roept iedereen op om aan deze manifestatie mee te doen.

Autonomen Den Haag was vorig jaar een van de organisatoren van de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk. Dit jaar zijn er in meerdere steden 1 mei initiatieven opgestaan Dit vinden wij een belangrijke ontwikkeling in het permanent op de kaart zetten van een echte 1 mei traditie in Nederland, en zullen daarom het initiatief in Den Haag ondersteunen.

1 mei is de dag waarop mensen over de hele wereld in actie komen tegen onderdrukking, uitsluiting en uitbuiting door politici, bazen en andere machtswellustelingen. Ook in Den Haag zullen wij de straat op gaan, om op te komen voor een andere, vrije en solidaire samenleving.

Over de hele wereld leiden mensen dagelijks onder het kapitalistische systeem. Terwijl een kleine groep grote bedrijven en politici zichzelf steeds meer macht en geld toe-eigenen, ziet een steeds groter wordend deel van de bevolking zich in zijn bestaanszekerheden bedreigd. De werkgelegenheid loopt terug, maar mensen die hun baan kwijtraken worden vervolgens gedwongen te werk gesteld voor een veel lagere uitkering. Ook studenten die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden komen in dezelfde situatie terecht. Studenten die hun opleidingen juist door verregaande privatisering in kwaliteit en toegankelijkheid achteruit zien gaan.

In de arme wijken van Den Haag zuigt de gemeente al het geld uit sociale projecten en buurtcentra om het vervolgens direct terug te stoppen in meer politie en controle. Wijken waar politiegeweld tegen mensen van ‘niet Nederlandse komaf’ door gemeente en burgemeester worden afgedaan als incidenten en leugens. Maar het is genoeg geweest, ons geduld is op. Het is tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen hand te nemen.

1 Mei Den Haag
Verschillende actiegroepen organiseren op de Dag van de Arbeid, 1 mei 2015, gezamenlijk een Solidariteitsfestival op het Spuiplein in Den Haag. Onder het thema ‘internationale solidariteit’ zullen diverse sprekers het podium betreden van oa, ReInform, De Nieuwe Universiteit en Doorbraak. Autonomen Den Haag vind het belangrijk om dit lokale initiatief te steunen en roept iedereen op om naar de manifestatie te komen. Zie voor het programma en meer informatie hier.

1 Mei Amsterdam, Tilburg, Nijmegen
Ook in andere steden vinden er 1 Mei protesten plaats. Zo is er in Nijmegen een protest georganiseerd door oa de Anarchistische Groep Nijmegen. De demonstratie verzamelt om 17:00 op de Schaek Mathonsingel in Nijmegen. Meer informatie hier.

In Amsterdam organiseert de vakbond FNV een demonstratie onder het motto ‘1 mei koopkracht en echte banen’. De demonstratie verzamelt zich om 12:00 bij de Amsterdam RAI. Zie voor meer informatie: http://1mei.koopkrachtenechtebanen.nl/

In Tilburg organiseert ‘1 mei Tilburg solidair’ een manifestatie onder het motto ‘opkomen voor elkaar’ met verschillende sprekers. De manifestatie begint om 16:00 op de Heuvel in Tilburg. Meer informatie hier.

Wij roepen iedereen op om samen met ons op 1 mei in verzet te komen tegen de verstikkende kapitalistische maatschappij en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit. In solidariteit met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt. Solidair met de schoonmakers die al jaren actie voeren voor betere arbeidsomstandigheden. In solidariteit met de studenten die hun universiteit bezetten om hun eigen lesprogramma vorm te geven. Solidair met iedereen die strijd tegen uitbuiting en onderdrukking, voor en met elkaar, voor een radicaal andere samenleving!

1 mei iedereen vrij!
Mondiale bestaanszekerheid
Open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop racisme
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen

Posted in: Actie, Nieuws