15-3-2015: Oproep anti-kapitalistisch blok De Vloek demonstratie

Posted on maart 12, 2015


PosterAanstaande zondag (15-3-2015) zal er een brede demonstratie plaatsvinden in Den Haag tegen de ontruiming van vrijplaats De Vloek. Autonomen Den Haag roept op om een anti-kapitalistisch blok binnen de demonstratie te vormen. De demonstratie zal verzamelen om 18:00 op het Kerkplein in Den Haag.

De gemeente Den Haag wil begin april vrijplaats De Vloek ontruimen en slopen om er een zeilcentrum te bouwen voor een kleine groep yuppen. Niemand zit te wachten op dit prestige project maar toch kiest de gemeente de kant van project ontwikkelaars en de rijke elite. Dat zien we niet alleen bij vrijplaatsen, ook andere initiatieven van onderop en kleine bedrijven worden door stadsvernieuwing verdrukt. Terwijl er miljoenen bezuinigd worden op de onderkant van de samenleving krijgen grote bedrijven en projectontwikkelaars de ruimte om te blijven bouwen voor de behoefte van de rijken.

Vrijplaatsen zijn plekken waar wordt geëxperimenteerd met een gelijkwaardige samenleving. Plekken vrij van bazen en managers die voor jou bepalen wat er gebeurt, maar waar een horizontale besluitvorming de kern vormt zodat initiatieven zich zonder de druk van geld kunnen ontplooien. Van kunst en sociaal-culturele projecten tot radicale politiek.

In de samenleving zijn er veel individuen die nadenken over of handelen naar een ander soort, gelijkwaardiger samenleving als alternatief voor de kapitalistische wereld waarin wij nu leven. Een solidaire samenleving waarin het niet draait om geld en de macht van de rijke elite, maar om mensen. Een vrijplaats biedt de ruimte om dit ook daadwerkelijk op kleine schaal in de praktijk te brengen en er mee te experimenteren. Maar een vrijplaats stelt zich per definitie ook open zodat ook anderen er kennis mee kunnen maken.

Ook kan een vrijplaats een belangrijk deel zijn van de infrastructuur van verschillende actiegroepen, en samenwerking tussen actiegroepen bevorderen. Zo is dat ook het geval met vrijplaats De Vloek, waar actiegroepen die zich inzetten voor een solidaire samenleving een plek hebben om bijeenkomsten te organiseren en acties voor te bereiden. Plekken als De Vloek zijn dan ook onmisbaar voor het bouwen aan een andere wereld.

Het is daarom ook van groot belang om vrijplaatsen te verdedigen als het er op aankomt. Een aanval op een vrijplaats is een aanval op de strijd voor een gelijkwaardige wereld zonder uitbuiting, racisme en seksisme. En omdat deze strijd ons allen aangaat, is het een aanval op ons allen.

Kom zondag naar de demonstratie en sluit je aan bij het anti-kapitalistisch blok. Vrijplaatsen verdedigen! Tegen staat en kapitaal! Voor zelfbestuur en anarchie!

Posted in: Actie, Nieuws