Demonstratie 20 september “Samen Tegen Racisme” op Plein 1813

Posted on september 18, 2014


Aanstaande zaterdag 20 september organiseert Comité Samen Tegen Racisme een demonstratie op Plein 1813 in Den Haag. Onder het motto “Samen tegen racisme – voor een solidaire samenleving” zullen de ruim 30 organisaties die het comité behelst een sterk geluid laten horen tegen islamofobie, antisemitisme, afrofobie en andere vormen van racisme in de samenleving. Ook Autonomen Den Haag ondersteunt de oproep van het comité en roept iedereen op om zich zaterdag om 13:00 bij het protest op Plein 1813 aan te sluiten.
flyer20sepA5voorkant
Op 20 september zullen er in Den Haag ook manifestaties gehouden worden door de neo-nazistische Nederlandse Volks-Unie en het door het rechts-extremistische Identitair Verzet georganiseerde Pro Patria. Eerder werd bekend dat de Haagse burgemeester Van Aartsen de voorgenomen demonstraties van deze twee racistische groeperingen, maar ook die van het zeer breed gedragen anti-racistische Comité zouden worden verboden. De NVU en het Comité bestreden dit verbod gisteren bij de rechter. Hieronder het persbericht wat het Comité gisteren plaatste naar aanleiding van de rechtszaak, en met de blik op het protest van zaterdag.

Wij vinden het een goede en erg belangrijke ontwikkeling dat er veel groepen uit een breed anti-racistisch spectrum zich verenigen in dit protest. Wij roepen dan ook iedereen op om zaterdag aanwezig te zijn bij het protest. Samen tegen racisme, en voor een solidaire samenleving!

Tijd: 13:00
Locatie: Plein 1813
FB Event: Manifestatie Den Haag: Samen Tegen Racisme!
Website: Samen Tegen Racisme


[English below]

Vandaag diende de rechtszaak tegen de beperkingen die de gemeente Den Haag oplegde aan de demonstratie van Comité Samen Tegen Racisme . De rechter ging echter niet in op de argumenten die het comité aandroeg. De rechter oordeelde dat het protest tegen racisme op Plein 1813 moet plaatsvinden en we geen demonstratie mogen lopen.

Ook al vinden wij het als Comité Samen Tegen Racisme belachelijk dat we naar Plein 1813 zijn verplaatst terwijl de gemeente de protesten van het extreem-rechtse Pro Patria en de NVU juist faciliteert vlakbij het Centraal Station, zetten wij ons protest toch door. Juist nu is het van groot belang dat we ons samen sterk uitspreken tegen racisme en voor solidariteit. Daarom roepen wij iedereen op om naar de manifestatie te komen en je te laten horen tegen racisme.

Verspreid de oproep
Ook roepen wij iedereen op om de oproep voor de demonstratie te verspreiden op social media en websites.

Oproep: http://www.samentegenracisme.nl/?p=9
Facebook event: https://www.facebook.com/events/509850202480683/

Racisme wint aan terrein. Begin augustus organiseerde extreem-rechts een demonstratie in de Haagse Schilderswijk, zogenaamd tegen ISIS. Deze demonstratie richtte zich uiteindelijk tegen moslims in het algemeen, waarop buurtbewoners de demonstratie blokkeerden. Wilders reageerde hierop door op te roepen de volgende keer zij aan zij te demonstreren met extreem-rechts. Hiermee gooit hij olie op het vuur. Nee tegen antisemitisme! Nee tegen moslimhaat!

Racisme gaat verder dan de politiek van extreem-rechtse groepjes of een partij als de PVV. Racisme is geïnstitutionaliseerd en is voor veel mensen in Nederland een dagelijkse ervaring. De politie maakt zich schuldig aan etnisch profileren en veel jongeren worden geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt. Nog steeds is Zwarte Piet onderdeel van het ieder jaar terugkerende Sinterklaasfeest. Mensen die in Nederland zijn geboren en dit willen veranderen moeten ‘terug naar hun eigen land’.

Door zondebokken aan te wijzen probeert de regering de aandacht af te leiden van de crisis en bezuinigingen. De regering wil zogenaamd kansarme Caribisch-Nederlandse nieuwkomers terugsturen. Vluchtelingen die veiligheid zoeken, worden tot wel 18 maanden opgesloten in grensgevangenissen en daarna rechteloos op straat gegooid.

Steeds meer mensen komen hiertegen in opstand. Duizenden mensen deden aangifte tegen Wilders of liepen mee in de antiracismedemonstratie in maart. Zwarte activisten voeren de druk op zwarte Piet steeds verder op. Samen kunnen we een alternatief bouwen voor deze politiek van verdeel-en-heers. Samen tegen racisme en voor een solidaire samenleving!

Locatie: Plein 1813, Den Haag
Tijd: 13:00

[English]

A lawsuit was made today against the limitations placed by the city of The Hague on the demonstration planned by the Together Against Racism Committee. The judge did not address the arguments posed by the committee, but decided anyway that that the protest against racism must take place at Plein 1813 and that we cannot hold a protest march.

Even though the Together Against Racism Committee thinks it’s ridiculous that we have been moved to Plein 1813 while the city is facilitating the protests of the extreme-right Pro Patria and the NVU next to Central Station, we will hold our protest anyway. It is very important that we speak out together against racism and for solidarity. Therefore, we are calling on everyone to come to the protest and to let your voice be heard against racism.
Spread the word!

We are also calling on everyone to spread the word about the demonstration on social media and websites.

Call-out: http://www.samentegenracisme.nl/?p=9
Facebook event: https://www.facebook.com/events/509850202480683/

Racism has been gaining ground. At the beginning of August, the extreme right organized a demonstration in the Schilderswijk, supposedly against ISIS. It was later clear that this demonstration was targeting all Muslims in general, and was subsequently blocked by residents of the neighborhood. Wilders responded by calling for his supporters to march next time side by side with the extreme-right. By doing this, he is fanning the flames. Say no to antisemitism! Say no to Islamophobia!

Racism extends further than the politics of the extreme right or a party such as the PVV. Racism is institutionalized and is a daily experience for many people in the Netherlands. The police are guilty of ethnic profiling and many young people are confronted with discrimination in the job market. Black Piet is still part of the yearly Sinterklaas festivities. People who were born in the Netherlands and want to change this are told that they have to “go back to their own countries”.

By pointing out scapegoats, the government is trying to distract people from the crisis and the budget cuts. The government wants to send so called underprivileged Caribbean Dutch people back to the islands. Refugees who are looking for safety get locked up for up to 18 months in detention centers and are then thrown onto the street without any rights.

More and more people are standing up against racism. Thousands of people filed complaints against Wilders and participated in the anti-racism demonstration in March. Black activists are increasingly putting pressure on Zwarte Piet. Together we can find an alternative to the politics of dividing and conquering. Together against racism and for a society based on solidarity!

Posted in: Nieuws