Je rechten bij arrestatie: Infoavond voor activisten in het Autonoom Centrum

Posted on december 5, 2013


[English below]

Op dinsdagavond 10 december zal er in het Autonoom Centrum Den Haag een infoavond plaatsvinden over je rechten bij arrestatie tijdens actie of protest. Er zal informatie worden gegeven over je basisrechten, over hoe de politie functioneert tijdens acties en demonstraties en over wat je moet doen als je wordt opgepakt.

640_mslc_logo_no_text

Iedereen die in actie komt tegen onrecht en strijdt voor een betere wereld loopt het risico om in aanraking te komen met de politie. Soms omdat je er voor kiest om met je actie de grenzen van de wet op te zoeken. Maar ook als je protest zich volledig binnen de wet begeeft kan het gebeuren dat je wordt opgepakt en dat je onderhevig bent aan de willekeur en repressie van staat en politie.

Het is goed om als activist op de hoogte te zijn van je rechten! Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je wordt opgepakt? Hoe lang mag de politie je vasthouden, en wat mogen agenten wel en niet doen? Wat gebeurt er als je er voor kiest anoniem te blijven? Alle belangrijke aspecten komen aan bod en uiteraard is er kans om vragen te stellen.

Wanneer: Dinsdag 10 december
Waar: Autonoom Centrum Den Haag, Willem van Outhoornstraat 17
Tijd: 19:30 (infoshop open vanaf 15:00, vega soep met brood om 19:00)

[English]

On Tuesday evening, December 10, there will be an info session in Autonoom Centrum Den Haag about your rights if you are arrested during an action or protest. Information will be shared about your basic rights, how the police function during demonstrations, and what you must do if you are arrested.

Everyone who takes action against injustice and fights for a better world risks confrontation with the police; sometimes because you choose to test the limits of the law. But even if your protest falls within the limits of the law, you could still get arrested and be subject to random repression from the state and the police.

As activists, it is good to be informed about your rights! What happens for example if you get arrested? How long may the police detain you, and what are officers allowed to do? What happens if you choose to remain anonymous? All important points will be discussed and you will of course have the opportunity to ask questions.

When: Tuesday, December 10
Where: Autonoom Centrum Den Haag, Willem van Outhoornstraat 17
Time: 19:30 (infoshop open from 15:00, vegan soup with bread at 19:00)

Posted in: Nieuws