Solidariteit met Joke Kaviaar!

Posted on januari 7, 2013


jokeMorgen, 8 januari 2012, behandelt de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem de zaak tegen dichteres en No-Border activiste Joke Kaviaar. De aanklacht: ‘opruiing en verspreiding tot opruiing’. Op 13 september vorig jaar werd zij in haar woning opgepakt en 3 dagen in volledige beperking vastgehouden, met in de aanklacht op dat moment nog de toevoeging ‘met terroristisch oogmerk’. De stukken waarvoor zij zich morgen zal moeten ‘verantwoorden’, zijn hier te downloaden: Vijf ‘opruiende’ teksten van Joke Kaviaar

Dat het politieke proces dat morgen tegen Joke gevoerd zal worden tot doel heeft de groeiende no-border beweging te intimideren staat buiten kijf. Wij delen het vermoeden van de steungroep dat de toevoeging ‘met terroristisch oogmerk’ in de eerste aanklacht vooral werd misbruikt om de verregaande opsporingsmogelijkheden die dit met zich mee brengt te kunnen gebruiken, in een poging de no-border beweging in kaart te brengen. Daarnaast zien wij het proces ook als een poging van de staat om paal en perk te stellen aan kritiek op beleid waar zij zelf maar met moeite legitimiteit aan weten te geven zonder hun ‘democratische’ en ‘humane’ masker in te wisselen voor het werkelijke gezicht van de kapitalistische staat: het misselijkmakende gezicht van racisme, uitbuiting en oorlog.

Wij verklaren ons solidair met Joke Kaviaar, niet alleen in woord, maar ook in daad! Wij zullen, wat het vonnis morgen ook mag zijn, net als Joke Kaviaar door blijven gaan met het verlenen van steun aan vluchtelingen, en wij zullen actie blijven voeren tegen het beleid waardoor zo veel mensen letterlijk en figuurlijk van hun leven worden beroofd.

Maar zoals wij aan de ene kant vechten om vluchtelingen een gezicht te geven, zo strijden wij er aan de andere kant voor om de verantwoordelijken van dit racistische en vernietigende beleid te ontmaskeren en voor het voetlicht te smijten! Laten wij niet ophouden het vuur aan de schenen te leggen van hen die dit beleid maken en uitvoeren, laten wij de verantwoordelijken voor dit beleid blijven benoemen en ervoor zorgen dat zij zich niet kunnen verhullen achter het dunne laagje beschaving dat de parlementaire democratie heet. En als het in gedichten, opiniestukken en artikelen verwoorden van onze woede opruiing is, laten wij dan samen met Joke Kaviaar ons schuldig maken aan opruiing, opruiing die niet alleen mag dienen als uitlaatklep voor onze woede maar die ook werkelijk onderdeel is van onze strijd. Zonder agitatie, ook geen verzet.

Moeten we dan soms stilzwijgend wachten tot er iets ‘vanzelf’ veranderd?

Wij roepen iedereen op morgen het proces bij te wonen in de rechtbank te Haarlem (Simon de Vrieshof 1, tijd: 13:45). Bij een veroordeling zal er ongetwijfeld wederom geprobeerd worden de website www.jokekaviaar.nl offline te halen; help mee de teksten van Joke Kaviaar te verspreiden onder zo veel mogelijk mensen!

Bezoek voor meer informatie de website van de steungroep: http://www.13-september.nl of de website van Joke zelf: http://www.jokekaviaar.nl

Posted in: Nieuws