Buschauffeurs blokkeren Haagse binnenstad

Posted on mei 15, 2012


English below:
Vandaag (15 mei 2012) hebben buschauffeurs van de HTM in Den Haag een wilde staking gehouden uit protest tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer. Een uur lang blokkeerden ze met 70 stadsbussen de kruising Kalvermarkt-Spui in het centrum van de Haagse binnenstad. Trams en ander verkeerd werden hierdoor geblokkeerd. Ook het Prins Bernhardviaduct en de Amsterdamse Veerkade werden enige tijd geblokkeerd. Activisten van Autonomen Den Haag zijn na de staking naar een busremise van de HTM gegaan om hun solidariteit te betuigen met de stakers. Hierbij werd de crisis-krant van Klasse! en de Vrije Bond uitgedeeld en waren er enkele interessante gesprekken met de chauffeurs.

Volgende week zal de gemeente Den Haag bekend maken welk bedrijf in het vervolg het busvervoer mag verzorgen. De chauffeurs van de HTM willen dat voorkomen omdat ze er niet gerust op zijn dat de kwaliteit van het OV op pijl zal blijven, en of hun baan uiteindelijk wel behouden wordt. “Mensen verliezen dalijk niet alleen de zekerheid van hun baan, maar ook de zekerheid of ze bijvoorbeeld hun hypotheek nog kunnen betalen. Een nieuwe baan vind je ook niet zomaar”, aldus een van de chauffeurs.

Nadat de chauffeurs het Spui hadden geblokkeerd, werd de actie overgenomen door de FNV, waarna FNV leden en chauffeurs gezamenlijk naar het stadhuis optrokken om te praten met de wethouder. Deze was echter niet aanwezig.

Wij zijn blij dat de chauffeurs het heft in eigen hand nemen en tot wilde acties overgaan en zich niet laten terughouden door de vakbond. Wij zijn blij dat de chauffeurs zich zelf organiseren en wij hopen dat er meer van dit soort acties zullen volgen in andere sectoren die bedreigd worden door bezuinigingen en privatisering.

Solidariteit met de buschauffeurs!

Autonomen Den Haag

Busdrivers block city centre The Hague

Today (May 15th 2012) bus drivers of the HTM in The Hague held a wildcat strike in protest against transit privatization. An hour long they blocked the Kalvermarkt-Spui intersection in the centre of The Hague with 70 busses, blocking trams and other traffic as well. The drivers also blocked the Prins Bernhardviaduct and the Amsterdamse Veerkade. After the wildcat strike, activists of Autonomen Den Haag went to a HTM bus depot to show solidarity with the strikers. The ‘crisis-krant’ by Klasse! and the Vrije Bond was handed out and there where some interesting talks with the bus drivers.

Next week, the city council of The Hague will disclose which company will provide bus transportation in the future. De bus drivers of HTM want to prevent this because they are not confident that the quality of public transportation will maintain it’s current level, and they are afraid their jobs will be on the line. “People will not only lose the certainty of their jobs, but also the certainty of being able to pay their mortgage. I’s not easy to find a new job”, said one of the drivers.

After the drivers blocked off Spui, the action was taken over bij the FNV, after which the FNV members and the drivers went to the City Hall together to have a talk with the alderman, but he was not present.

We are glad that the drivers take matters into their own hands and proceed to do wildcat actions and are not letting themselves being held back by the unions. We are glad that the drivers are organizing among themselves and we hope that more of these kind of actions will follow in other sectors that are being threatened by austerity measures and privatization.

Solidarity with the bus drivers!

Autonomen Den Haag

Posted in: Actie, Nieuws