Persbericht ‘Euro anarchisten’ houden lezing over Europol.

Posted on april 25, 2012


English below:
Vandaag (25-04-2012) hielden zo’n 35 anarchisten en autonomen een open lezing over de Europese inlichtingendienst Europol. De lezing vond plaats op de stoep van het Europol kantoor in Den Haag. Aanleiding was een gesloten conferentie van Europol over zogenaamde ‘euro anarchisten’ op dezelfde dag. Een medewerker van het onderzoeksbureau Buro Jansen en Janssen, welke onderzoek doet naar de inlichtingendiensten, gaf een lezing over Europol en sprak over waar deze Europese inlichtingendienst zich mee bezig houden en de methodes die ze hanteren.

Juist nu er in heel Europa meer en meer mensen uit pure noodzaak in opstand komen tegen het kapitalisme en haar uitbuiting, komt Europol met een conferentie over zogenaamde ‘euro anarchisten’. Aanleiding hiervoor zouden de vermeende activiteiten van de “Federazione Anarchica Informale” (F.A.I.) zijn. In 2003 heeft deze Italiaanse groep de verantwoordelijkheid opgeëist voor “Operatie Kerstman”, waarbij meerdere pakketjes werden opgestuurd die bij opening een steekvlam produceerden. Ook de Europese Centrale Bank en Europol kregen een dergelijk pakket toegestuurd. Als laatste ontving in december 2011 de chef van de Deutsche Bank een met springstof gevulde brief, waar een opeisingsbrief van de F.A.I. aan toe was gevoegd.

Echter wordt de authenticiteit van deze groep binnen de linkse bewegingen ter discussie gesteld. Er bestaat wel degelijk een F.A.I., echter staat dit voor Federazione Anarchica Italiana; een overkoepelde federatie van anarchistische groepen over heel Italië. “Het onder dezelfde afkorting plegen van dergelijke daden, en hiermee kameraden moedwillig blootstellen aan repressie kan alleen het werk zijn van inlichtingendiensten, of hen die met hen samen werken om groepen te criminaliseren en te bestempelen als terroristisch”, aldus de Federazione Anarchica Italiana.

Europol werkt samen met alle inlichtingendiensten binnen Europa. Maar zijn die inlichtingendiensten wel zuivere koffie? Meerdere malen zijn inlichtingendiensten betrokken geweest bij het leveren van wapens en explosieven door infiltranten aan vermeende terroristen. Zo werd er bijvoorbeeld door een infiltrant van de AIVD een handgranaat geleverd aan de Hofstadgroep, die tijdens hun arrestatie in Den Haag in 2004 een agent zwaar verwondde.

Ook werden er tijdens de G8 top in Duitsland infiltranten uit Engeland ingezet en werden er provocateurs ingezet om demonstraties op rellen uit te laten lopen. Al in de jaren ’70 werden er door de Italiaanse inzichtendiensten bomaanslagen gepleegd om deze vervolgens in de schoenen van de Rode Brigade te schuiven, om zo het opkomende communisme in een slecht daglicht te stellen. Het is maar al te duidelijk dat inlichtingendiensten zoals Europol er alles aan doen om groepen en individuen die vechten voor een betere toekomst zonder de uitbuiting van kapitalisme te criminaliseren en als terroristen te bestempelen.
Stop criminalisering van anarchisten en autonomen!

Autonomen Den Haag

‘Euro anarchisten’ hold lecture on Europol.

JToday (25-04-2012) approximately 35 anarchists and autonomists gave an open lecture about the European intelligence service Europol. The lecture took place in front of the Europol office in The Hague. The reason for the meeting was a closed Europol conference on the subject of so-called ‘euro anarchists’ which took place on the same day. A representative from Buro Jansen en Janssen, a research firm which focuses its attention on intelligence organisations, lectured about Europol: what goes on behind closed doors and the methods which they employ to extract information.

Especially today in Europe, one sees more and more people rising up out of necessity against the exploitative ways of capitalism. Meanwhile, Europol is holding a conference regarding ‘euro anarchists’. The catalyst for this secret meeting is the supposed activity of the “Federazione Anarchica Informale” (F.A.I.). In 2003, this organisation took credit for “Operation Santa Claus,” wherein incendiary packages were sent to the European Central Bank and Europol. More recently, in December 2011 an explosive package including an incriminating letter from the so-called F.A.I. was received by the head of the Deutsche Bank.

These recent developments have caused many within the Leftist movements to doubt the authenticity of this group. The F.A.I. certainly does exist, but F.A.I. stands for Federazione Anarchica Italiana; an umbrella organization of anarchists from all over Italy.
The real Federazione has stated, “Commiting such acts under the same initials, and thereby subjecting their comrades to repression, criminalisation and being labelled as terrorists can only be the work of an intelligence organisation, or its collaborators.”

Europol works together with every European intelligence organisation. This begs the question; are they transparent? Intelligence agencies have been involved numerous times in the delivery of weapons and explosives to terrorists, through informants. An AIVD agent infiltrating the Hofstad Group furnished them with a hand-grenade, which seriously wounded a police officer during their arrest in 2004.
Even during the G8 summit in Germany, infiltrators from England were planted to incite riots. Already in the 1970’s in Italy, several bomb attacks were carried out by the Italian intelligence agencies in order to make a scapegoat of the Red Brigade, and thus casting communism in a bad light. It is clear that these intelligence agencies do everything in their power to paint those who fight for a better future without capitalist exploitation as criminals and terrorists.

Stop the criminalisation of anarchists and autonomists!

Autonomists The Hague

Posted in: Actie, Nieuws