Communiqué #1: Crisis? Kapitalisme is crisis!

Posted on oktober 13, 2011


Een postbode die na jaren trouwe dienst mag oprotten, zijn hypotheek niet meer kan betalen, en binnenkort met zijn gezin op straat staat. Studies die alleen nog maar voor rijkeluiskinderen zijn weggelegd. Een moeder en haar kinderen, jaren in het gevang puur omdat zij een beter leven zochten, nadat multinationals hun thuisland leegroofden.

Maar ook; de docent in Athene die besluit om, buiten het framework van de universiteit, zijn studenten les te geven in kritische theorie. De Zapatista’s die in Chiapas elke dag strijden voor het behoud van de Autonome structuren en zones. De huisarts die in haar vrije tijd gratis consults geeft aan ge-illegaliseerden.

Onze solidariteit gaat uit naar de schoonmakers die vechten voor respect en betere werkomstandigheden. Naar de Chileense studenten en docenten die strijden tegen één van de meest geprivatiseerde schoolsystemen ter wereld. Naar de Griekse arbeiders, immigranten, werklozen, autonomen en anarchisten, die zij aan zij strijden tegen repressie van de staat en de door de staat en het IMF aan hen opgelegde bezuinigingsmaatregelen.

Kapitalisme is het globale beest dat bestaansmiddelen en arbeid onteigend van de rest van de wereld, om voor een kleine groep mensen belachelijke winsten te maken. Hedgefonds managers, effectenhandelaars en andere spelers in de financiële sector belonen zichzelf met enorme bonussen, terwijl ze schreeuwen om meer en meer bezuinigingen voor een überhaupt al gekorte onderklasse, terwijl de staat, en zelfs de zogenaamd ‘linkse’ partijen, zijn best doet om deze oplichters te paaien, ten koste van de rest van de samenleving. Waarom kunnen sommige mensen in kastelen wonen, terwijl steeds meer mensen hun huis uit worden geschopt? Omdat de kasteelbewoners dieven zijn, en de staat met haar leger en politie zijn hun medeplichtigen!

Verandering is nodig, we moeten het zelf doen!

De volledig in de politiek geïntegreerde vakbonden, zogenaamd linkse partijen en gematigde organisaties werken allen mee aan het onder de duim houden van de menigte. Ze doen liever concessies dan dat ze harde eisen stellen. Ze laten zich wegzetten op een grasveld buiten de stad, waar je kan roepen tot je een ons weegt, maar waar niemand je hoort. Waar je wordt ingesloten door de politie voordat je actie zelfs maar begonnen is. Daar mag je luisteren naar sprekers van partijen die meewerken aan dit afbraakbeleid. Ze handelen enkel in samenspraak met juist die machthebbers die ons willen laten opdraaien voor het falen van hun systeem.

Deze organisaties hebben hun mond vol van ‘solidariteit’. Maar op het moment dat iemand besluit om zich niet meer weg te laten zetten, en als de staat vervolgens toeslaat om mensen in ’t gevang te krijgen, is er van die solidariteit weinig meer over. Ze geven geen gehoor aan de woede van de menigte; ze remmen deze woede af om zo hun goede naam en machtspositie te behouden.

Maar er komt een tijd dat het genoeg is! Een tijd waarin we ons moeten losmaken van de gematigde organisaties en partijen. Waarin we de barricades op moeten voor een betere wereld, door onszelf gecreëerd. En die tijd is nu, voordat het te laat is!

Praat met je buren, collega’s, familie en vrienden. Organiseer jezelf en creëer plekken buiten de klauwen van het kapitalisme, plekken waar haarden van verzet kunnen ontstaan en waar je zelf je agenda bepaalt. Kom in actie, informeer, blokkeer en saboteer. Onze vrijheden zijn nooit gegeven, ze zijn bevochten: nu is het onze tijd. Het kapitalisme moet kapot voor dat het ons kapot maakt! Genoeg is genoeg. Strijd voor een wereld waarin iedereen gelijk is: zonder racisme, kapitalisme en uitbuiting!

Geef ze wat ze verdienen! Kapitalisme moet branden!

Autonomen Den Haag

Posted in: Artikelen, Nieuws